Witam serdecznie Pokojem Bożym! (Kolosan 1:2)
Funkcję Starszego Zboru

Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego

we Wrocławiu, pełnię od 1993 roku.

Moje zainteresowanie Słowem Bożym, sięga do roku 1987, w którym to,
mój kolega z pracy, słysząc o moim powrocie z pielgrzymki do Częstochowy, pokazał mi w Biblii, mój grzech (II Mjż 20:4-7). Kolejne trzy lata zajęło mi poszukiwanie Kościoła, który zachowuje cały Biblijny Dekalog, a także, spożywa pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, pod dwiema postaciami: Chleba i Wina (Jn 6:51-58), z uprzednim obmywaniem nóg (Jn 13:1-15).
Dwadzieścia dwa lata posługi w zborze we Wrocławiu, jako Starszy Zboru,
nauczyciel Słowa Bożego, utwierdziło mnie, co do konieczności bezwzględnej
znajomości i nauczania Bożych Słów, wiele zaś pytań i wątpliwości natury
teologicznej, moralnej, zrozumienie z jakimi trudnościami borykają się ludzie.

Poszukujących prawdy, przyjaciół słowa Bożego,
zapraszam do udziału w świętych nabożeństwach,
w każdą sobotę, w zborze we Wrocławiu.